Winkelwagen (0)

U heeft 0 product(en) in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00


Delubas educatieve uitgeverij

Disclaimer


Delubas kan de beschikbaarheid en juistheid van de op deze website en in haar e-mails voorkomende gegevens niet volledig garanderen. Delubas aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van op deze website en in haar e-mails weergegeven gegevens, behalve wanneer deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Delubas.

De informatie op deze website wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment veranderd worden. Delubas kan niet instaan voor absolute volledigheid of juistheid. Hoewel deze website met de grootste zorg is samengesteld, kan Delubas niet garanderen dat informatie die door derden op deze site is geplaatst, volledig en juist is.


Gegevens die op deze website voorkomen en die in e-mails zijn opgenomen, mogen niet zonder toestemming van Delubas gebruikt worden, behalve indien het uitsluitend persoonlijke doeleinden betreft.

E-mailberichten en de eventueel bijgevoegde bestanden, zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kunnen informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is. Indien u van ons een e-mail ontvangt maar niet de bedoelde geadresseerde bent (of degene bent die verantwoordelijk is voor het verstrekken van dit bericht aan geadresseerde), wordt u er hierbij op gewezen, dat u geen recht heeft kennis te nemen van (de rest) van het e-mailbericht en de eventueel bijgevoegde bestanden, deze te kopiëren of te verstrekken aan andere personen dan de bedoelde geadresseerde. Indien u  e-mail abusievelijk heeft ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend ons onmiddellijk op de hoogte te brengen (telefoon: 0416– 380 482) en de e-mail van uw computer te verwijderen zonder deze eerst te printen, door te sturen, te vermenigvuldigen of te publiceren.

Voor vragen en opmerkingen over de Disclaimer kunt u terecht bij onze klantenservice.