Winkelwagen (0)

U heeft 0 product(en) in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00


Leesparade

Differentiatie


Uitroepteken  Atlantis is onze nieuwste methode voor voortgezet lezen. Bekijk hier Atlantis!


Drie typen lezers
Leesparade gaat uit van drie groepen lezers: de instructiegroep, de normgroep en de plusgroep. Na de gezamenlijke start van de les en een instructie gaan de norm- en de plusgroep zelfstandig aan de slag met leesteksten en opdrachten op hun eigen niveau.
De instructiegroep gaat onder begeleiding verder met de opdrachten of krijgt een verlengde instructie. 
De vaardigheden van betere leerlingen komen binnen Leesparade tot hun recht in de coöperatieve werkvormen, bijvoorbeeld bij de gezamenlijke groepsles en bij het duolezen en tutorlezen.


Pluslijn voor betere lezers
Naast extra instructie voor de zwakkere lezers biedt Leesparade ook uitdaging aan de betere lezers met een uitgebreide Pluslijn. De betere lezers kiezen een Pluslees- en -werkboek op hun eigen niveau en gaan hiermee zelfstandig aan de slag.
Natuurlijk is het goed om het werk regelmatig te bespreken en evalueren. Er zijn Plusboeken van AVI M4 t/m AVI E8.


Toetsen van het leesniveau
Elk leerstofblok start met een korte klassikale instaptoets van enkele minuten. Met de resultaten kun je eenvoudig bepalen welke leerlingen het best af zijn in de instructiegroep en op welke onderdelen minder wordt gescoord. Elk blok sluit af met een korte klassikale evaluatietoets. 
Leerlingen die een onvoldoende resultaat behalen voor de evaluatietoets kun je desgewenst individueel een diagnosetoets afnemen. De uitkomst hiervan biedt aanknopingspunten voor extra begeleiding en oefening in de tussenweek.
Via Delubas Digitaal kun je analyseformulieren en een koppeling met Parnassys downloaden om de toetsresultaten te verwerken.